Odwiedź nas na Facebooku 

 
Edycje archiwalne: 2015 | 2014 | 2013Realizacja zadania związana jest z upamiętnieniem losów Żołnierzy Wyklętych, aktywnych w naszym rejonie w okresie powojennym. Teren powiatu jarocińskiego, obejmujący w latach 1945-1956 również Pleszew i okolice, był obszarem intensywnych działań największych i najliczniejszych w Wielkopolsce grup zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Warto w tym miejscu wspomnieć o oddziałach "Błyska", "Dzielnego", "Kościuszki", "Bora" czy "Borysa". W jarocińskim liceum istniała nielegalna młodzieżowa organizacja antykomunistyczna "Skrusz Kajdany", a w niedalekim Żerkowie działalność antykomunistyczną prowadzili członkowie "Białej Róży". Skala aktywności podejmowanych przez powojennych konspiratorów zasługuje niewątpliwie na zainteresowanie i bliższe poznanie.

Młodzież w ramach projektu odkryje losy Żołnierzy Wyklętych z terenu powiatu jarocińskiego oraz zapozna się z dziejami polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego na naszym terenie. Poszczególne grupy uczniów "wybiorą" sobie swojego "bohatera" i udokumentują jego losy. Zbiorą potrzebne archiwalne materiały historyczne oraz teksty narracyjne. Na podstawie znalezionych dokumentów zobrazują historię wybranej postaci – Żołnierza Wyklętego (forma przekazu: prezentacja multimedialna lub komiks). Wezmą także udział w tematycznych warsztatach z ww. technik. Powstałe prace zamieszczone zostaną na niniejszym portalu. Ta baza posłuży także do stworzenia na jarocińskim rynku mobilnej ekspozycji dokumentującej i ilustrującej losy Żołnierzy Wyklętych z powiatu jarocińskiego, przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie.


Realizacja zadania związana jest z upamiętnieniem 140. rocznicy uruchomienia kolei żelaznej w Jarocinie. W ponad 750-letniej historii Jarocina był to moment przełomowy. Krzyżujące się w Jarocinie linie kolejowe z Gniezna do Oleśnicy i z Poznania do Kluczborka na zawsze zmieniły obraz miasta pod względem przestrzennym, architektonicznym i społecznym. Jako najliczniejsza grupa zawodowa kolejarze bardzo aktywnie brali udział w życiu społeczno - kulturalnym miasta. Prężnie działające związki i stowarzyszenia, własna drużyna harcerska, biblioteka, świetlica, chór "Lutnia" czy orkiestra dęta nadawały ton miastu. Trudno znaleźć dziedzinę życia, w której w sposób zorganizowany nie uczestniczyliby kolejarze, a ich pozycję w środowisku wyznaczał słynny "etos kolejarza", czyli solidność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, patriotyzm.

Dziś Jarocin nie jest już utożsamiany z miastem kolejarzy, dlatego tak ważne jest, aby poprzez różne przedsięwzięcia przyczynić się do większej troski o zachowanie w pamięci mieszkańców tego ważnego elementu historii Jarocina. Istotne jest, aby świadkowie tamtych czasów i ich wspomnienia zostały zachowane dla potomnych. Ważne, aby udało się spisać, nagrać, sfilmować, zarchiwizować wspomnienia tych, którzy współtworzyli historię naszego miasta.

W ramach projektu grupy uczniów, zrekrutowane z młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Jarocin, wezmą udział w warsztatach historycznych, bibliotecznych oraz dziennikarskich, a następnie przeprowadzą i nagrają wywiady z byłymi kolejarzami. Powstałe w ten sposób lokalne archiwum historii mówionej poszerzy zbiory jarocińskiego muzeum. Zebrane dokumenty, fotografie oraz nagrane wspomnienia umieszczone zostaną na niniejszym portalu, gromadzącym opracowania dotyczące historii i kultury Ziemi Jarocińskiej, stanowiące materiały do prowadzenia edukacji regionalnej w oparciu o zasadę Creative Commons.

Częścią projektu będzie reportaż opowiadający o Jarocinie - mieście kolejarzy, stworzony przez Amatorski Klub Filmowy "JAR". Do jego produkcji wykorzystane zostaną m.in. wywiady przeprowadzone przez uczniów, oryginalne kroniki "JAR-u" z lat 70. oraz archiwalne fotografie i dokumenty ze zbiorów muzealnych. Premiera filmu będzie miała miejsce 25 listopada, czyli w święto patronki kolejarzy – Katarzyny. Odbędzie się ona na jarocińskim dworcu.

W ramach projektu stworzona także zostanie mobilna ekspozycja dokumentująca i ilustrująca historię Jarocina - miasta kolejarzy. Wielkoformatowe, mobilne moduły pokażą historię węzła kolejowego i wybrane historie bohaterów kolejowego miasta. Wystawę przygotuje Muzeum Regionalne w Jarocinie.


Realizacja zadania związana jest z upamiętnieniem 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a przy tej okazji upamiętnieniem wszystkich wysiedlonych jarocinian. Dziś żyje jeszcze ostatnie pokolenie mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, które doświadczyło okrucieństwa tułaczki wojennej i powojennej. Są ostatnimi świadkami wydarzeń, jakie działy się na terenie Ziemi Jarocińskiej w czasie panowania dwóch zbrodniczych systemów totalitarnych - niemieckiego i radzieckiego. Jeszcze mogą opowiedzieć o tym, co przeżyli, ale i wspomnieć tych, którzy nie przeżyli. Ważne, aby udało się spisać, nagrać, sfilmować, zarchiwizować wspomnienia tych, którzy przeżyli wypędzenia wskutek II wojny światowej. Projekt zakłada wielopłaszczyznowe działania z zakresu edukacji regionalnej wykorzystujące metody tradycyjne i nowe technologie, adresowane do młodzieży z terenu gminy Jarocin. Wpisuje się w uchwalone przez Radę Miejską w Jarocinie obchody "Roku pamięci o mieszkańcach Ziemi Jarocińskiej wypędzonych wskutek II wojny światowej".

Poprzez udział w tematycznych warsztatach muzealnych, bibliotecznych oraz dziennikarskich 10 zespołów młodzieży szkolnej (grupy reprezentujące gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Jarocin) dosłownie i w przenośni odkryje kilka rodzin z terenu Ziemi Jarocińskiej, które w wyniku zbrodniczego procederu musiały opuścić swoje domostwa, rozpocząć kilkuletnią tułaczkę, z której wielu nigdy nie wróciło do swojej Małej Ojczyzny. Młodzież nauczy się szukać materiałów źródłowych, prowadzić i dokumentować wywiady, stworzy materiały (nagrania, fotografie, skany archiwalnych fotografii) dokumentujące losy rodziny wysiedlonych. Ta baza posłuży do stworzenia stałej ekspozycji dokumentującej i ilustrującej ten fragment historii Ziemi Jarocińskiej pn. "Wagon 1939". Ekspozycja ta będzie urządzona w autentycznym pruskim wagonie transportowym służącym do przewozu rodzin wysiedlanych i jeńców w czasie II wojny światowej. Wagon ten zostanie wyremontowany oraz przystosowany do potrzeb ekspozycji przez grupę młodzieży ponadgimnazjalnej pod opieką członków Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej, prowadzącego Parowozownię Jarocina. Rolę kustoszy tej wystawy będą pełnić uczniowie szkoły ponadgimanzjalnej. Wagon będzie postawiony na nieużywanym torze jarocińskiego dworca i po zakończeniu projektu nadal dostępny dla zwiedzających. Scenariusz wystawy będzie stworzony w oparciu o materiały zebrane przez młodzież podczas warsztatów i materiałów będących w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Na bazie zebranych przez młodzież materiałów zostanie wzbogacony portal internetowy bohater.jarocin.pl udostępniający materiały do edukacji regionalnej na zasadach Creative Commons. Założeniem wnioskodawcy jest poszerzanie stworzonych zbiorów o nowe tematy skupione wokół historii i tradycji Ziemi Jarocińskiej. Kolejną formą prezentacji losów rodzin wysiedlanych będzie stała rubryka w lokalnym tygodniku, w której będą publikowane wspomnienia rodzin.

Dodatkowym atutem przedsięwzięcia będzie mobilna wystawa "Wypędzeni 1939", na którą składa się 400 fotografii i plakatów oraz innych materiałów dokumentujących deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy oraz inne prześladowania Polaków i Żydów na tych terenach. Wystawa ta zostanie wypożyczona od Związku Miast Polskich. Rolę kustoszy tej wystawy także będą pełnić uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.


Projekt Odkryj bohatera zakłada wielopłaszczyznowe działania z zakresu edukacji regionalnej wykorzystujące metody tradycyjne i nowe technologie, adresowane do młodzieży z terenu gminy Jarocin. Wpisuje się w uchwalone przez Radę Miejską w Jarocinie obchody Roku Jarocińskich Powstańców Wielkopolskich oraz jubileusz 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Poprzez udział w tematycznych warsztatach multimedialnych 18 zespołów młodzieży szkolnej (grupy reprezentujące wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Jarocin) dosłownie i w przenośni odkryje 18 bohaterów z terenu Ziemi Jarocińskiej związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Młodzież nauczy się szukać materiałów źródłowych, pozna techniki obróbki pozyskanych materiałów (4 warsztaty: animacja, film, fotografia-prezentacja multimedialna, komiks), stworzy prezentację odkrytego bohatera w wybranej przez siebie technice (jednej spośród przerabianych podczas warsztatów).

W oparciu o losy wybranych bohaterów stworzone zostanie i wystawione multimedialne widowisko plenerowe ze specjalnie napisaną na tę okoliczność muzyką i autorskimi piosenkami opowiadającymi o odkrytych bohaterach. Spektakl będzie oparty na wspomnieniach uczestników Powstania z Jarocina i okolic. Wspomnienia te będą prezentowane przez potomków powstańców mieszkających obecnie w Jarocinie i okolicach (w formie filmu). W roli wokalistów wystąpią artyści lokalnej sceny młodzieżowej oraz laureaci Festiwalu Piosenki Gimnazjalnej. Utwory ilustrowane będą pantomimą w wykonaniu uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Golinie (w ramach realizacji programu zajęć artystycznych). Scenariusz zakłada również aktywny udział publiczności, która będzie uczestniczyć w dwóch zaplanowanych spotkaniach. Pierwsze będzie miało miejsce 11 listopada 2013r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury w ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości połączonego z coroczną galą wręczenia nagród im. gen. Stanisława Taczaka. Drugi raz przedstawienie zostanie pokazane na jarocińskim Rynku w dokładną datę obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2013r. Oba pokazy mają być otwarte dla publiczności.

Wybrane prezentacje (po 1 spośród 4 technik) zostaną przedstawione podczas sesji naukowej na temat Jarocińskich Powstańców Wielkopolskich. Prelegentami będą uczestnicy warsztatów, a słuchaczami - ich szkolni koledzy. Autorzy (grupa uczniów z opiekunem) najlepszych prezentacji otrzymają nagrody – sprzęt multimedialny. Członkowie wszystkich grup warsztatowych wraz z opiekunami otrzymają płyty CD z nagraniami piosenek i pieśni powstańczych.

Zebrane materiały i stworzone przez młodzież różne formy prezentacji zostaną umieszczone na tej witrynie i udostępnione w celach edukacji regionalnej na zasadach Creative Commons. Założeniem wnioskodawcy jest poszerzanie stworzonych zbiorów o nowe tematy skupione wokół historii i tradycji Ziemi Jarocińskiej. Piosenki stworzone na potrzeby widowiska zostaną nagrane w profesjonalnym studio i trafią również na niniejsze strony.

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 Polska

 

Zdjęcia archiwalne: Muzeum Regionalne w JarociniePolityka cookies
Webmaster: JaMic